Bát Trĩ Huyễn Tế

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Bát Trĩ Nữ Tế Điện
Tám Trĩ Huyễn Tế
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 八稚女的祭奠

Tác giả: Già La Vương (伽罗王)
Text: ChaoS
Convert: ChaoS

Ebook: ChaoS

Nội dung: Thỉnh xưng hô ta là… Đại dục Ma Thiên Già La Vương…

(Đồng nhân vào thế giới Naruto)

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Add Comment