Đại Chúa Tể Lão Khất Cái Quật Khởi

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Lão Khất Cái Làm Chúng Nữ
Lão Khất Cái Quật Khởi

Tình trạng: Nguyên Bản (C080)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: 
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

10 thoughts on “Đại Chúa Tể Lão Khất Cái Quật Khởi

  1. Avatar

    Thằng tác nó nhặt các mẩu truyện ở các nguồn khác nhau, sau đó đổi tên nv : nam = lão khất cái, nữ = ….
    Mình chả hiểu sao bản gốc bên tq không bị xóa.

Add Comment