Độ Kiếp (Quy định thành viên)

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

ĐỊNH GIÁ BÍ KÍP

Thánh Cấp1(Chương) = 1(Hắc Tệ)
Thần Cấp1(Chương) = 0.7(Hắc Tệ)
Tiên Cấp1(Chương) = 0.5(Hắc Tệ)
Đế Cấp1(Chương) = 0.4(Hắc Tệ)
Tướng CấpMiễn phí
Linh CấpMiễn phí

MẠNH THƯỜNG QUÂN
(Độ Kiếp Phi Thăng)

Hướng dẫn cách nạp tiền để mua và sử dụng Hắc Tệ tải bí kíp

TÔNG SƯ
(Convert, edit, dịch và sáng tác)

 1. Chất lượng
  – Đế Cấp Bí Kíp (16+) trở lên
  – Định dạng PRC và có mục lục rõ ràng
  – eBooks chưa có trong động

 2. Định giá
  – Người nhận (PM qua chat facebook): https://www.facebook.com/lang.sac.90

THẨM ĐỊNH VIÊN
(Đánh giá truyện)

 1. Yêu cầu
  – Viết đánh giá các ebooks đã up lên web nhưng chưa có thông tin nội dung (Kiểu: “Xem rồi biết“)
  – Đánh giá không được quá ngắn, phải rõ ràng, tóm lược nội dung, chỉ chấm nhận 1 đánh giá hay nhất
  – Phải gắn sao bài viết theo đánh giá

 2. Định giá
  – 1 đánh giá được tặng: 50(Hắc Tệ)
  – Người nhận (PM qua chat facebook): https://www.facebook.com/lang.sac.90

3 thoughts on “Độ Kiếp (Quy định thành viên)

Add Comment