Phòng Làm Việc Tình Chuyện: Ta Mỹ Nữ Tổng Giám

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Bạn Công Thất Tình Sự: Ngã Đích Mỹ Nữ Tổng Giám
Tình trạng: Nguyên Bản (Q04 C361)
Tên tiếng trung: 办公室情事:我的美女总监

Tác giả: Thập Niên (十年)
Text: 
Convert: 

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Tiệc rượu sau đích vô ý thức xâm nhập nhà vệ sinh nữ gặp gỡ bất ngờ lãnh diễm mỹ nữ tổng thanh tra hứa tiệp, xấu hổ, kinh hồn chưa định…

Kích tình cùng diễm ngộ, hoa lệ cùng dục vọng; hết thảy hết thảy đều ở trong chuyện xưa; vừa ra cực kỳ sức hút của trái đất xử lý công thất tình cảm tuồng, khắc nam viên chức mượn lực theo trợ lý đến tổng thanh tra chỗ làm việc lột xác, trình diễn một hồi muốn cùng suy nghĩ xử lý công thất vô hạn mập mờ, diễn dịch lay nhân tâm dây cung xử lý công thất tình hình…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Add Comment