Thôi Miên Vật Ngữ (Phi Xanh Biếc)

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Thôi Miên Vật Ngữ (Toàn Không Nón Xanh Bản)
Tình trạng: Nguyên Bản (C011)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: 
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Truyện này có 1 dị bản là Thôi Miên Vật Ngữ (Toàn Nguyên Bản Nón Xanh)

Add Comment