Trong Văn Phòng Quyền Dục Cùng Hấp Dẫn: Hồng thương

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Bạn Công Thất Lý Đích Quyền Dục Dữ Dụ Hoặc: Hồng Thương
Trong Phòng Làm Việc Đích Quyền Muốn Cùng Cám Dỗ: Hồng Thương

Đô Thị Tình Sắc

Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 办公室里的权欲与诱惑:红商

Tác giả: Bối Bối (贝贝)
Text: Nguoi Langbat
Convert: Quichim Wa

Ebook: Chikusaki Shigou

Nội dungQuyển sách miêu tả chính là trong văn phòng Quyền Dục cùng hấp dẫn, chỗ làm việc thượng quy tắc ngầm.

Toàn bộ Thư Hương tươi đẹp, xa hoa, mỹ nữ như mây, sắc màu rực rỡ, oanh thanh yến ngữ diễn lại hương diễm thê mỹ mộng xuân.

Xí nghiệp nữ thành phần tri thức hoa đẹp đẽ đối mặt thủ trưởng đùa giỡn, hoang mang, mê mang, nhưng đối mặt tàn khốc sinh hoạt, nàng không thể không cơ trí quả cảm thành thạo xảo diệu ứng đối lấy đủ loại quấy rối, cuốn sách này hành văn hương diễm, tuyệt đối Nha Nha, cho người cảnh đẹp ý vui cảm giác.

Xí nghiệp thành phần tri thức, đẹp trai, buôn bán tinh anh, du côn vô lại, xã hội đen, người đẹp hết thời, đã kết hôn thục nữ, xô – fa tiểu thư các loại cái gì cần có đều có, bao hàm toàn diện, như một hồi hoa lệ mộng, khiến cho ngươi lâng lâng nhưng, muốn ngừng mà không được…

Cảnh cáo! Quyển sách mặc dù không thuộc về sách cấm, nhưng đựng trưởng thành nội dung, không thích hợp chưa thành nhân đọc!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Add Comment